Właściwości betonu samozagęszczającego się zawierającego kruszywo grube z odpadowego betonu

Numer wydania: 2017/2, strona 168
168_178_05_YaziciZaloguj się aby pobrać artykuł.
W pracy zbadano wpływ grubego kruszywa z recyklingu betonu na właściwości betonu samozagęszczającego się. Kruszywo z recyklingu wprowadzane było jako zamiennik naturalnego kruszywa węglanowego w ilościach 25%, 50%, 75% oraz 100%. Kruszywo z recyklingu przed użyciem było nasycane wodą przez 24 godziny i stosowane w stanie nasyconym powierzchniowo suchym. Uzyskane wyniki pokazały, że zastąpienie kruszywa naturalnego kruszywem z recyklingu powoduje zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie. Wpływ na wytrzymałości na zginanie i rozciąganie jest mniejszy. Badania pokazały, że możliwe jest wykonanie betonów samozagęszczających się z kruszywem z recyklingu zgodnych z wymaganiami EFNARC 2002. Zastosowanie kruszywa z recyklingu betonu w stanie nasyconym powierzchniowo suchym wpływa pozytywnie na właściwości świeżych mieszanek samozagęszczających się.
Ş. YAZICI, A. MARDANI-AGHABAGLOU, M. TUYAN