Nowe technologie produkcji cementu i betonu obejmujące zawracanie do procesu emitowanego dwutlenku węgla

Numer wydania: 2017/2, strona 120
Chatterjee_2_2017Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Emisja dwutlenku węgla jest jednym z najważniejszych problemów przemysłu cementowego związanych z ochroną środowiska. W celu zmniejszenia tej emisji przemysł podjął szereg działań, jednak nie zapewniają one osiągnięcia do roku 2050 poziomu wyznaczonego przez IEA i WBCSD-CSI jako graniczny. Wymagają one więc wykorzystania metody wyłapywania CO2 i jego składowania. Równocześnie jednak proces ten jest drogi i wymagający dużych nakładów kapitałowych co czyni jego wprowadzenie mało realnym. W związku z tym ośrodki badawcze podjęły prace zmierzające do rozwinięcia tej technologii, aby stała się ona możliwa do wykorzystania. Prowadzone są badania szeregu technologii w celu zastosowania magazynowanego CO2 do wytwarzania spoiw wiążących i materiałów budowlanych. Sześć takich technologii, które wydają się najbardziej obiecujące, omówiono w tej pracy. Zostały one opracowane lub są w trakcie opracowywania przez następujące firmy: Calera Corporation, TecEco Pty Ltd., Calix Corporation, Novacem Limited, Solidia Technologies i Kajima Corporation.
A.K. CHATTERJEE