Znaczenie technologii przemiału w rozwoju wytrzymałości cementu hutniczego CEM III/A

Numer wydania: 2017/2, strona 138
Pawluk_2_2017Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Zbadano wpływ trzech technologii mielenia na właściwości cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N, które są stosowane w trzech cementowniach. Były to następujące technologie: a) wspólny przemiał wszystkich składników w układzie maszynowym – ciśnieniowa kruszarka walcowa, o wymiarach walców 170 x 140 cm w obiegu zamkniętym z separatorem KHD, po czym produktem z separatora zasila się młyn dwukomorowy o wymiarach 4,6 x 14 m, pracujący w obiegu otwartym, b) osobny przemiał żużla w jednokomorowym młynie 5 x 15 m, z komorą suszenia, a klinkieru z anhydrytem w dwukomorowy młynie o wymiarach 5 x14 m; pierwszy jednokomorowy młyn o wymiarach 5 x15 m służy do przemiału granulowanego żużla. Oba młyny pracują z separatorami Sepax firmy FLS, a następnie oba składniki cementu hutniczego są mieszane w mieszalniku jednowałowym firmy IBAU (5), c) wspólny przemiał wszystkich składników w młynie dwukomorowym o wymiarach 4,6 x 14 m, z separatorem Sepax firmy FLS. Stwierdzono, że krzywe rozkładu ziarnowego cementów są bardzo zbliżone jednak technologia a) zapewnia najlepszą wytrzymałość cementu w okresie do 28 dni, prawdopodobnie ze względu na największą zawartość frakcji mniejszej od 10 μm. Równocześnie technologia układu dwumaszynowego z ciśnieniową kruszarką walcową i młynem kulowym ma najmniejsze zużycie energii, co zresztą jest znane.
 
J. PAWLUK, P. ZAJD