Wpływ dodatku metahaloizytu na właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego

Numer wydania: 2017/1, strona 18
Skawinska_1_2017Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Badania wykazały, że metahaloizyt może być stosowany do produkcji autoklawizowanych betonów komórkowych. Dodatek metahaloizytu, zastępującego cement, ma duży wpływ na mikrostrukturę, skład fazowy i właściwości betonu. Intensywność refleksów tobermorytu w próbkach z dodatkiem metahaloizytu w zakresie od 2,5% do 7,5% jest większa. Także wytrzymałość na ściskanie próbek betonu z dodatkiem 5% i 7,5% metahaloizytu zastępującego cement jest wyraźnie większa od próbki bez dodatku. Zastąpienie 7,5% cementu przez metahaloizyt powoduje największe zwiększenie wytrzymałości i taki dodatek proponuje się stosować. Dalsze zwiększenie tego dodatku nie powoduje zwiększenia wytrzymałości i beton z 10% dodatkiem metahaloizytu ma taką samą wytrzymałość jak z dodatkiem 7,5%.
 
A. SKAWIŃSKA, Z. OWSIAK