Zastosowanie glikolu polietylenowego jako domieszki utrudniającej parowanie wody z betonu samozagęszczającego się

Numer wydania: 2017/1, strona 26
Giri_1_2017Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Z odkrytych powierzchni betonu zachodzi w sposób ciągły parowanie wody na skutek różnicy ciśnienia pary wodnej w powietrzu i nad wodą na powierzchni betonu. Powoduje to zmniejszenie stosunku w/c w betonie co może powodować niepełną hydratację cementu i pogorszenie jakości betonu. W związku z tym pielęgnacja betonu jest jednym z najważniejszych zabiegów zapewniających dobre właściwości betonu. Samo-pielęgnacja betonu jest jedną z form specjalnego betonu, która zmniejsza wpływ niedostatecznej pielęgnacji spowodowanej źle wyszkoloną kadrą, brakiem wody, lub jej złą jakością. W artykule omówiono zasady stosowania domieszki poli(glikolu etylenowego) o różnej masie cząsteczkowej, dodawanego do mieszanki betonowej, w celu zapewnienia samo-pielęgnacji betonu. Domieszka ta zmniejsza parowanie wody z betonu i poprawia właściwości samozagęszczającego się betonu. Pokazano wpływ tej domieszki na właściwości betonów różnych klas. Porównano tę technologię z pielęgnacją tradycyjną i z brakiem pielęgnacji betonu.
 
P. SWAMY NAGA RATNA GIRI, G. RAJESH KUMAR, M. SRI RAMA CHAND, P. RATHISH KUMAR