Wpływ reduktorów chromu(VI) na hydratację zaczynu cementowego

Numer wydania: 2017/1, strona 39
Nocun_1_2017Zaloguj się aby pobrać artykuł.
Badania właściwości zaczynu cementowego z 1% dodatkiem siarczanów Fe, Mn i Sn za pomocą szeregu metod, a szczególnie ciepła hydratacji i wytrzymałości na ściskanie wykazały, że wpływ tych kationów różni się znacznie. Siarczan cyny jest silnym opóźniaczem, natomiast wpływ Fe i Mn, przy 1% dodatku w stosunku do masy cementu jest nieznaczny. Te dwa siarczany nie spowalniają hydratacji cementu lub alitu w początkowym okresie. Natomiast jony siarczanowe przyśpieszają reakcję tej fazy z wodą. Opóźniający wpływ cyny jest znaczny, jednak jest w pewnym stopniu skompensowany przez duże przyspieszenie hydratacji po znacznym zwiększeniu okresu indukcji. Jon siarczanowy bierze udział w powstawaniu ettringitu, a w przypadku siarczanu Mn powstaje także gips. Korzystny wpływ badanych reduktorów stanowi zwiększenie wytrzymałości na ściskanie, po dłuższym okresie twardnienia.
P. GOLONKA, M. NOCUŃ, W. NOCUŃ-WCZELIK